Coles、Woolworths最新半价:名牌冰淇淋、猪肉煎饺、Blackmores营养品

Coles 9月14日至9月20日的半价商品:

1
(截图取自:Coles)

 

2
(截图取自:Coles)

 

3
(截图取自:Coles)

 

4
(截图取自:Coles)

 

5
(截图取自:Coles)

 

5
(截图取自:Coles)

 

5
(截图取自:Coles)

 

6
(截图取自:Coles)

 

6
(截图取自:Coles)

 

6
(截图取自:Coles)

 

7
(截图取自:Coles)

详见:coles.com.au

以下是Woolworths 9月14日至9月20日的半价商品:

1
(截图取自:Woolworths APP)

 

3
(截图取自:Woolworths APP)

 

6
(截图取自:Woolworths APP)

 

1
(截图取自:Woolworths)

 

5
(截图取自:Woolworths)

 

4
(截图取自:Woolworths)

 

5
(截图取自:Woolworths)

 

5
(截图取自:Woolworths)

全部详见:Woolworths APP

关注时事,订阅新闻邮件
本订阅可随时取消
发表评论

您的邮件地址未经允许不会泄露给第三方。