Coles、Woolworths最新半价:脆炸鱼条、SunRise大米、Dove洗发露!

先来看Coles本周(7月27日至8月2日)的半价商品:

1
(图片来源:Coles)

 

2
(图片来源:Coles)

 

3
(图片来源:Coles)

 

3
(图片来源:Coles)

 

5
(图片来源:Coles)

 

6
(图片来源:Coles)

 

8
(图片来源:Coles)

 

8
(图片来源:Coles)

 

9
(图片来源:Coles)

全部详见:coles.com.au

以下是Woolworths本周(7月27日至8月2日)的半价商品:

4
(图片来源:Woolworths)

 

2
(图片来源:Woolworths)

 

8
(图片来源:Woolworths)

 

6
(图片来源:Woolworths)

 

4
(图片来源:Woolworths)

 

9
(图片来源:Woolworths)

 

1
(图片来源:Woolworths)

 

2
(图片来源:Woolworths)

全部详见:www.woolworths.com.au

关注时事,订阅新闻邮件
本订阅可随时取消
发表评论

您的邮件地址未经允许不会泄露给第三方。