Ikea清仓大甩卖!

每年最大力度折扣!错过一次等一年!

想买家具的朋友注意! Ikea开始年中清仓大甩卖啦! 

折扣截止到8月10日! 这是每年最大力度折扣! 

错过一次等一年! 赶快到Ikea逛一逛吧!

Ikea大甩卖
Ikea举行大甩卖。(图片翻摄自Ikea官网)


Ikea大甩卖
Ikea举行大甩卖。(图片翻摄自Ikea官网)


Ikea大甩卖
Ikea举行大甩卖。(图片翻摄自Ikea官网)


Ikea举行大甩卖
Ikea举行大甩卖(图片翻摄自Ikea官网)


Ikea举行大甩卖
Ikea举行大甩卖(图片翻摄自Ikea官网)


Ikea大甩卖
Ikea举行大甩卖。(图片翻摄自Ikea官网)

 详情请见Ikea网站:

www.ikea.com/au/en/ 

关注时事,订阅新闻邮件
本订阅可随时取消

请登录后发表评论。